lave tåkeskyer og lett snø over odalen i dag 18/12